qui som
  la junta
  estatuts i legislació
  assessoria
  premsa i formació
  promocions per associats
  demandes de treball
  ofertes de treball
  contacte
   
Si vostè és associat i vol consultar els CV entri en l'apartat visualitzar i posi el pasword (en cas de que no el tingui, envi un correu electronic solicitant-lo a info@protesisempresarial.com) i podra accedir a l'apartat dels CV.
PASWORD
Si vostè és professional del sector de la pròtesi dental i està buscant feina, li donem l'oportunitat de deixar el seu CV per a que els nostres associats puguin tenir accés en el cas de que hi hagi una vacant en la seva empresa amb el seu perfil professional.
A efectes de les disposicions en matèria de protecció de dades, l’usuari d’aquest servei és conscient que les dades facilitades seran visualitzades per qualsevol persona que pugui accedir a aquest servei. En conseqüència, l’usuari autoritza expressament la publicació de les dades que lliurament facilita.