qui som
  la junta
  estatuts i legislació
  assessoria
  premsa i formació
  promocions per associats
  demandes de treball
  ofertes de treball
  contacte
   
   


Benvolgut Associat.

L’AGRUPACIO és una associació empresarial que té per objectiu la promoció i defensa dels interessos econòmics i socials del sector empresarial de la pròtesi dental, a Catalunya en primer lloc i fins on sigui possible a la resta de l’economia globalitzada.

La dispersió del nostre sector en multitud de petites i mitjanes empreses, amb forma societària o empresari persona física, obliga a potenciar una organització que vetlli pels interessos del nostre sector envers un mon econòmic cada cop més complex i sotmès a una competència no sempre lleial, cada cop més regulada per exigències legals que es cuinen a la seu de les diferents instàncies administratives.

En aquest sentit, l’AGRUPACIÓ:

• Promou la presencia dels associats en institucions europees i desitja vincular- se a la Federació Europea de Protètics Dentals.

• Col·labora com a membre associat a PIMEC, l’associació patronal catalana que representa a les micro, petites i mitjanes empreses de tots els sectors econòmics, fruit de la fusió l’any 1997 de Pimec i Sefes.

• Promou estudis, informes i sessions monogràfiques que puguin resultar d’utilitat al sector empresarial en general i a les empreses associades en particular.

• Actua d’interlocutor entre les empreses del sector i els seus treballadors, participant activament en la redacció i signatura dels convenis col·lectius.

• Facilita la presència del sector a la societat i en els seus mitjans de comunicació.

Amb aquest instrument l’AGRUPACIÓ vol incorporar un mitjà àgil de comunicació i difusió que permeti connectar amb els seus associats i entre ells mateixos, oferint enllaços com ara la legislació que resulta d’aplicació al sector, informes, ofertes de treball, tant en ofertes com en demandes, comunicacions, publicitat de les empreses del sector, etc.

Per aquestes raons et convidem a participar activament utilitzant la pàgina de l’AGRUPACIÓ.

Cordialment
David Juan Salvador
President